Drodzy Rodzice/Opiekunowie prawni, 

serdecznie zapraszamy

na ZEBRANIE INFORMACYJNO – ORGANIZACYJNE,

które odbędzie się:

 

6 września 2023 r. o godz. 1630 – os. Zachód A4;

 

7 września 2023 r. o godz. 1630 – ul. Krasińskiego 5.

 

Spotkania odbędą się w poszczególnych grupach dziecięcych.

 Liczmy na Państwa obecność.