Honorowy Przyjaciel Żłobka

Honorowy Przyjaciel Żłobka

Zarządzeniem Nr 39/2019 Dyrektora Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie z dnia 21 listopada 2019 r. został wprowadzony Regulamin przyznawania Tytułu „Honorowy Przyjaciel Żłobka”.

To szczególne wyróżnienie nadawane jest osobom, instytucjom, firmom oraz organizacjom w podziękowaniu za zaangażowanie w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy naszego żłobka.

Tytuł przyznaje się w szczególności za :

 • bezinteresowne prace na rzecz Żłobka i pomoc w realizacji działań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych;
 • znaczącą pomoc materialną i finansową na rzecz placówki oraz jej podopiecznych;
 • publiczne wspieranie i popularyzowanie działań Żłobka wpływające na pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym;
 • inne szczególne działania.

Dnia 27 stycznia 2020 r. podczas Uroczystej Gali Jubileuszowej 60 i 30 – lecia działalności Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” po raz pierwszy został przyznany tytuł ,,Honorowy Przyjaciel Żłobka’’.

Godność tytułu „Honorowy Przyjaciel Żłobka” otrzymali:

 1. Pan Rafał Zając – Prezydent Miasta Stargard;
 2. Pan Kazimierz Pawłowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobrzany;
 3. Pani Irena Łukaszewicz – była Dyrektor Żłobka;
 4. Pan Andrzej Haftman – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Stargardzie
 5. Pan Piotr Tomczak – Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie;
 6. Pani Krystyna Michałek – była Główna Księgowa Żłobka;
 7. Pani Ewa Wójtowicz – była Opiekunka;
 8. Pani Krystyna Wójcik – była Opiekunka;
 9. Pani Daria Morawska – właścicielka firmy Me-Za.

Dnia 27 kwietnia 2023 r. podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi oraz Dnia Patrona naszego Żłobka –  Nadleśnictwa Dobrzany raz drugi w został przyznany tytuł ,,Honorowy Przyjaciel Żłobka’’.

Godność tytułu „Honorowy Przyjaciel Żłobka” otrzymali:

 1. Pani Ewa Sowa – Z-ca Prezydenta Miasta Stargard;
 2. Pan Witold Ruciński – Leśniczy Leśnictwa Marianowo;
 3. Pani Krystyna Smolarek – Radna Rady Miejskiej w Stargardzie;
 4. Pani Aleksandra Wiśniewiecka – Kierownik administracyjno-gospodarczy;
 5. Pani Barbara Starzyńska – Starszy Specjalista ds. żywienia, BHP i PPOŻ;
 6. Pani Irena Sieracka – Główny Księgowy;
 7. Pani Władysława Bartkowiak – Starszy Opiekun;
 8. Pani Barbara Wilk – Starsza Pielęgniarka;
 9. Pani Małgorzata Giera – Starszy Opiekun.

Dyrektor raz z Pracownikami Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie, składają serdeczne podziękowania Państwu za dobre serce, które pochyla się na tymi, którzy potrzebują pomocy, która przynagla do pełnienia dobra, za bezinteresowną pomoc, która pomaga nam realizować nasze zadania
i nasze marzenia.