ŻŁOBEK MIEJSKI „LEŚNA POLANA”
W STARGARDZIE

os. Zachód A4, 73-110 Stargard

Sekretariat: tel. 91 573 50 10
Dyrektor: tel. 91 573 50 10 w. 11

www.zlobek.stargard.pl
email: sekretariat@zlobek.stargard.pl
email: dyrektor@zlobek.stargard.pl

KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: sekretariat@zlobek.stargard.pl

Telefony administracyjne i poszczególnych grup dziecięcych można znaleźć w zakładce: O NAS/ PERSONEL

Sekretariat mieści się w budynku na os. Zachód A4 w Stargardzie, jest czynny codziennie w godz. 7:00 – 15:00.

Dyrektor Żłobka przyjmuje Interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu.

os. Zachód A4,  73-110 Stargard

ul. Krasińskiego 5, 73-110 Stargard