Z radością informujemy Państwa o przystąpieniu Naszego Żłobka do członkostwa w I Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.  Stowarzyszenie  jest wspólnotą zrzeszającą instytucje opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia (Żłobki, Kluby Dziecięce, Dzienni Opiekuni) w całym kraju, której celem jest podnoszenie standardów opieki nad małymi dziećmi. Wsparcie kadry w codziennym funkcjonowaniu, podnoszenie świadomości oddziaływań edukacyjno-wychowawczych, propagowanie dobrych praktyk, inspirowanie do działań wszechstronnie stymulujących rozwój psychofizyczny dzieci, a także wspieranie osób i instytucji przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi. Ważnym aspektem działalności jest również szerzenie świadomości występowania zaburzeń wieku wczesnodziecięcego oraz rozpoznawanie trudności rozwojowych, w celu umożliwienia dziecku szybkiej diagnostyki oraz objęcia go i rodziny wczesnym wspomaganiem rozwoju.
Pokładamy nadzieję na owocną współpracę.