Drodzy Rodzice/Opiekunowie prawni

od dnia dzisiejszego tj.20.06.2024 zostały wywieszone listy z przydziałem na grupy .

Listy umieszczone są w budynku na os. Zachód A4  w gablocie przy wejściu .

 

ZAPRASZAMY