W czwartek 18 stycznia br. odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie plastycznym „Bezpieczna droga do żłobka”. Do konkursu zgłoszono 7 prac, po jednej z każdej grupy.

Celem konkursu było uświadomienie potrzeby znajomości zasad i przepisów w ruchu pieszym i w drodze do i ze żłobka, jak również wdrażanie do zachowania szczególnej ostrożności dzieci jako pieszych i uczestników ruchu drogowego. 

Wszystkie prace były pomysłowe, estetyczne oraz zgodne z tematem. Wybór nie należał do zadań łatwych ze względu na wysoki poziom wykonania prac i pomysłowość.
Chcieliśmy serdecznie podziękować Rodzicom za ogromne zaangażowanie, poświęcony czas oraz chęć udziału w konkursie. 

Wyniki plastycznych zmagań:

I miejsce Grupa SKRZATY

II miejsce Grupa JEŻYKI

III miejsce Grupa BIEDRONKI

Wyróżnienia przyznano:

Grupie Motylki, Pszczółki, Promyki i Smerfy.

Gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu!

Każda Grupa została nagrodzona nagrodami ufundowanymi przez Radę Rodziców, której serdecznie dziękujemy za wsparcie.