Zapraszamy na SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE Rodziców/Opiekunów prawnych dzieci przyjętych na rok żłobkowy 2023/2024,

w dniu:

 

  • 28 czerwca (środa) o 1630 w budynku żłobka przy ul. Krasińskiego 5;
  • 29 czerwca (czwartek ) o 1630 w budynku żłobka na os. Zachód.

 

Jednocześnie prosimy o przybycie Rodziców/Opiekunów prawnych bez dzieci.

Ze względu na ważność omawianych spraw liczymy na Państwa obecność.

Serdecznie zapraszam

RENATA RUCIŃŚKA
DYREKOR
ZŁOBKA MIEJSKIEGO „LEŚNA POLANA”
W STARGARDZIE